Print

Universitatea de Nord Baia Mare

  •  Planificarea si executia veniturilor
  •  Planificarea si executia cheltuielilor
  •  Angajamente si ordonantari de plata
  •  Deschideri de credite

 Evidenta prevederilor, rectificarilor si influentelor bugetare este realizata pe tipuri de finantari,  separat pentru unitatile subordonate si cumulat pe capitole, subcapitole, paragrafe si unitati bugetare;

 Fisa bugetara detaliata pe documente sau cumulata pe articole si alineate bugetare este realizata automat;

 Pentru un articol sau alineat bugetar se poate lista fisa anuala detaliata;

 Contul de executie si anexele 7 sunt realizate automat din fisa bugetara pentru fiecare sursa de finantare in parte;

 Ordonatarile de plata, propunerile de angajare si angajamentele bugetare se listeaza direct din aplicatie;

 Detalierea cheltuielilor poate fi listata pentru paragrafe, subcapitoale, capitole si unitati bugetare;

 Asigura evidenta lunara a rectificarilor bugetare, influentele bugetare fiind listate direct din aplicatie;

 Exporta datele in aplicatia M.Finantelor, actualizarea anexelor conform legislatiei fiind efectuata de cate ori este nevoie;

 Efectueaza si listeaza monitorizarea cheltuielilor de personal.

Exemple de liste/Rapoarte:

  •  Prevederi bugetare pe paragrafe, capitole, unitati bugetare
  •  Detalierea cheltuielilor pe paragrafe, subcapitole, capitole si unitati bugetare
  •  Conturile de executie venituri sau cheltuieli
  •  Ordonatari si angajamente de plata
  •  Deschideri de credite
  • Monitorizare cheltuieli de personal