Print

Universitatea de Nord Baia Mare

  Evidenta contabila a :

  •  Intrarilor/iesirilor si tranferurilor de mijloace fixe
  •  Modernizarii si reevaluarii mijloacelor fixe
  •  Amortizarii mijloacelor fixe

  Inregistrarea activelor fixe se poate face concomitent cu inregistrarea furnizorilor de investitii (inregistrarea facturilor in contabilitate);

  Calculul amortizarii lunare precum si inregistrarea cheltuielilor de capital se efectueaza automat;

  Permite inregistrarea modernizarilor efectuate la activele fixe;

  Asigura reevaluarea lunara a activelor fixe prin metodele permise de legislatie (indice de reevaluare sau ajustare);

  Permite modificarea duratei normate de utilizare a activelor fixe inregistrate si calcularea automata a amortizarii aferente;

  Asigura evidenta activelor fixe pe utilizatori si subgestiuni.

  Exemple de liste/rapoarte:

  •  Mijloace fixe pe gestiuni si grupe, supuse sau nu amortizarii
  •  Registrul mijloacelor fixe pe gestiuni
  •  Mijloace fixe pe utilizatori
  • Fisa mijlocului fix
  • Situatiile privind reevaluarea mijloacelor fixe conform legislatiei in vigoare